Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

2018-07-25 17.00.11.jpg

Team


anja.jpg

Drs. Anja Bruinshorst

Anja is vanaf 1994 tot 2007 werkzaam geweest in het onderwijs. Zij heeft gewerkt als leerkracht en intern begeleider op reguliere basisscholen. Na de afronding van haar studie Onderwijskunde is ze in 2007 als onderwijskundig onderzoeker aan de Hogeschool van Utrecht verbonden geweest. Vanaf eind 2008 heeft zij als financieel medewerker gewerkt in het familiebedrijf De Driehoek BV.

Jantien.jpg

Jantien Steensma

Jantien is vanaf 1981 tot en met augustus 2005 werkzaam geweest in het onderwijs. Zij heeft vele jaren als leerkracht en bouwcoördinator gewerkt in het Speciaal Basisonderwijs op een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en als leerkracht en intern begeleider op een reguliere basisschool. Van augustus 2005 tot maart 2011 was zij ambulant begeleider bij stichting Gewoon Anders.

karin-cornelisse.jpg

Karin Cornelisse

Leerkracht/leerlingbegleider, pedagoog

Mijn naam is Karin Cornelisse en ik ben leerkracht van SBO school De Bombardon. Eén dag in de week werk ik voor JAde. Naast een studie Orthopedagogiek ben ik sinds 2017 ook in het bezit van de Master Educational Needs, gericht op gedrag. Ik werk al 35 jaar met veel plezier in het onderwijs van groep 1 tot en met groep 6.

marieke.jpg

Drs. Marike Tijhaar

GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist, onderwijskundige, coach, trainer, supervisor

'Je moet soms lang op de drempel van de vragen staan eer je je voet durft te zetten op de trede van de antwoorden.' Rilke

Na mijn studie Onderwijskunde (1994) aan de Rijksuniversiteit in Groningen ben ik in het begeleidingsvak terecht gekomen. Bij de schoolbegeleidingsdienst heb ik vele scholen en nog meer leerkrachten begeleid bij o.a. het invoeren van nieuwe lesmethoden en –methodieken, het beter omgaan met verschillen in de klas en met het omgaan met leerlingen met leer- en gedragproblemen. Het ondersteunen van professionals bij de uitvoering van hun werk is mijn grote drijfveer geworden. Na enkele omzwervingen in het onderwijskundige vak, ben ik me gaan specialiseren in het professioneel begeleiden van studenten en professionals. Hiertoe heb ik in 2007 een coachopleiding gevolgd bij de school voor coaching en heb ik recent de supervisieopleiding bij Hanzeconnect in Groningen afgerond.
Momenteel ben ik werkzaam als docent Onderwijskunde en trainer bij Stoas Hogeschool, waarbij ik studenten opleid en uitdaag om goed in het beroep te groeien en waarbij ik docenten train en coach om nog beter in hun vak te leren staan. Daarnaast doe ik freelance coach en supervisie werkzaamheden zowel in het HBO als particulier.
Naast geregistreerd coach en supervisor ben ik tevens GZ-psycholoog. In die hoedanigheid ben ik bevoegd tot het diagnosticeren en behandelen.
BIG registratienummer: 69050068925
AGB code: 94011260

karin-cornelisse.jpg

Henny Rijs

Leerkracht/leerlingbegeleider

Sinds 1979 ben ik werkzaam in het onderwijs. De eerste dertien jaar heb ik gewerkt als groepsleerkracht In Lelystad. Daarna ben ik leerlingen met een zogenaamd rugzakje gaan begeleiden en behaalde ik mijn diploma voor remedial teaching. In 2001 ben ik als remedial teacher en taal-/leescoördinator op een school in Almere gaan werken.
Ik heb mij gespecialiseerd in lees- en spellingsproblemen. Aanleiding hiervoor was dat mijn dochter dyslexie bleek te hebben. Lees- en spellingproblemen belemmeren kinderen in het ontwikkelen van hun capaciteiten en kunnen het gevoel van eigenwaarde zwaar ondermijnen. Dit leidt tot frustraties en motivatieproblemen, terwijl deze kinderen juist gebaat zijn bij extra oefening om een bepaald minimaal niveau te kunnen behalen.
Bij Bureau JAde kan ik niet alleen mijn ervaring als remedial teacher en mijn kennis op het gebied van lees- en spellingsproblemen volledig inzetten, maar bovenal help ik de kinderen bij het hervinden van hun leerplezier en het inlopen van hun achterstand.
Hoe het mijn dochter is vergaan? Zij is inmiddels ook juf!

karin-cornelisse.jpg

Abbygail Lapar MSc

Orthopedagoog NVO/leerlingbegeleider

Mijn interesse in de ontwikkeling van mensen, in het bijzonder in de ontwikkeling van kinderen is gaan groeien op 7-jarige leeftijd. Op het oog erg jong, maar niet geheel onlogisch. De komst van mijn broertje met een beperking in het autistisch spectrum en alle daaraan gerelateerde specialistische hulpverlening, hebben mij gemotiveerd om ooit in mijn leven aan de andere kant van de tafel te willen zitten. Deze intrinsieke motivatie om andere gezinnen te helpen zoals mijn gezin ooit geholpen is, werd een droom die ik wilde waarmaken. In september 2011 ben ik aan de Vrije Universiteit van Amsterdam de opleiding pedagogische wetenschappen gestart. In juli 2015 mocht ik mijn diploma als orthopedagoog in ontvangst nemen. Kort hierna kon ik bij Bureau JAde aan de slag. Momenteel verzorg ik (individuele) leerlingbegeleiding op verschillende basisscholen in Almere. De begeleiding kan zich onder andere richten op schoolvaardigheden maar ook op sociaal emotioneel gebied of op gedrag. Zowel mijn opleiding, mijn stage in het speciaal voortgezet onderwijs (cluster 4), als mijn huidige functie bij Bureau JAde, doorloop ik met ontzettend veel plezier. Werken met kinderen is werken met je hart en daar kan geen andere functie tegenop!

Foto Hinke.JPG

Drs. Hinke Brauckmann

Orthopedagoog NVO/leerlingbegeleider

Sinds 1987 ben ik werkzaam in het Almeerse onderwijs. Eerst als invaller en daarna kreeg ik een vaste aanstelling als groepsleerkracht. Op een gegeven ogenblik begon het bij mij te kriebelen. Ik wilde mij nog meer verdiepen in het kind en heb een RT opleiding gevolgd. Nadat ik deze opleiding afgerond had, mocht ik naast mijn werk als groepsleerkracht op school leerlingen individueel gaan begeleiden. Ik wilde echter meer en ben toen begonnen aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hier ben ik in januari 2003 afgestudeerd als orthopedagoog, waarna ik ben gaan werken als intern begeleider. De werkzaamheden van een intern begeleider zijn divers, maar het werken met leerlingen is in de loop der jaren steeds minder geworden en dat terwijl juist daar mijn passie ligt. Bij Bureau JAde verzorg ik de leerlingbegeleiding op diverse scholen in Almere. Hier kan ik mijn ervaring en opleidingen inzetten om leerlingen verder te helpen in hun (leer)ontwikkeling en hun ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied.

Voor mij is de cirkel rond. Ik doe nu wat ik het liefst doe, werken met kinderen!

karin-cornelisse.jpg

Silvia van Diggelen

Administratief medewerkster

Ik ben Silvia van Diggelen en administratief medewerkster bij bureau JAde.
Na jaren bij de tussen schoolse opvang gewerkt te hebben en mijn kinderen van school waren, was het tijd voor iets anders.
Ik ben nu een aantal jaar werkzaam bij bureau JAde en het is erg leuk werk om te doen.

Foto Michelle.JPG

Michelle van de Bunt MSc

Orthopedagoog NVO, leerlingbegeleider

Sinds 2016 ben ik afgestudeerd als Orthopedagoog. Mijn hart ligt bij het ondersteunen van kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften. Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan als begeleider van kinderen met een ontwikkelingsachterstand en een Autisme Spectrum Stoornis. Daarna heb ik ervaring opgedaan als orthopedagoog binnen het speciaal onderwijs voor kinderen met een (zeer) moeilijk lerend niveau.  Wat mij aanspreekt aan mijn werk bij Bureau JAde is dat ik werkzaam ben als orthopedagoog en als leerlingbegeleider direct kan bijdragen aan het ontwikkelingsproces van kinderen. Wanneer ik een kind begeleid neem ik de tijd om een relatie op te bouwen en te kijken wat het kind nodig heeft, daar stem ik mijn begeleiding op af. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich binnen hun eigen mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen en draag daar graag mijn steentje aan bij.

Marieke_Spee.jpg

Marieke Spee

Leerkracht, specialist hoogbegaafdheid, leerlingbegeleider

Ik ben sinds 2003 werkzaam in het basisonderwijs. In 2004 heb ik mijn Master SEN behaald en heb ik 2 jaar in het speciaal basisonderwijs gewerkt. In 2005 ben ik vanuit Limburg naar Almere verhuist en heb ik op diverse scholen gewerkt. Ik merkte in het onderwijs dat er een aantal kinderen zijn die tussen wal en schip vielen, daarom ben ik orthopedagogiek gaan studeren aan de VU. Na mijn pre master kwam ik er achter dat ik liever in het onderwijs werk dan als orthopedagoge en ben ik terug gegaan naar het onderwijs. Ik heb daarnaast kinderen/jongeren met een autisme spectrumstoornis begeleid, wiskunde bijlessen gegeven en remedial teaching gegeven op scholen. In 2013 ben ik gaan werken als specialist begaafdheid, in 2017 ben ik in deze richting afgestudeerd. In mijn werk bij bureau JAde kijk ik met de kinderen waar ze al goed in zijn en wat ze mogen leren. Hier begeleid ik ze bij. Verder probeer ik ze bij te brengen dat je foutjes mag en moet maken om tot leren te komen. Niet alles kan in een keer goed gaan, soms mag je iets vaak proberen. Het is heel mooi om mee te maken hoeveel de kinderen groeien als ze dit door hebben.

Foto_Inger.JPG

Inger Meeuwisse

Leerkracht/leerlingbegeleider

Van jongs af aan wist ik wat ik wilde worden…juf! Altijd speelde ik schooltje met mijn poppen en het leukste was als mijn broers ook meededen. Toch was het niet vanzelfsprekend dat ik juf werd, want het leren ging me niet vanzelf af. Ik was een zeer dromerig kind met weinig zelfvertrouwen. Dankzij de goede relatie met mijn leerkrachten en de niet aflatende steun van mijn moeder, heb ik mijn droom waar kunnen maken. En bij elke stap groeide mijn zelfvertrouwen. Sindsdien weet ik, uit ervaring, hoe belangrijk een goede relatie is met degenen die jou bij je ontwikkeling ondersteunen. Dat je gezien en gewaardeerd wordt, want alleen dan durf je te geloven dat je dingen kunt leren en groei je steeds meer in zelfvertrouwen. Dat maakt dat je ook steeds zelfstandiger dingen aan durft te pakken en zegt … “laat maar ik kan het zelf”. Vanaf het behalen van mijn diploma’s in 1977 wilde ik een juf zijn, waar de kinderen zich gezien, gehoord en gewaardeerd wisten. En in mijn hele carrière is dat altijd mijn uitgangspunt gebleven. Al mijn cursussen, na het behalen van mijn diploma, waren gericht op het zo goed mogelijk leren begeleiden van de kinderen. En dan niet alleen op rekenen en taal, maar ook sociaal-emotioneel. Na jaren begeleiding van groepen 1 tot en met 8 groeide ik van bouwcoördinator, adjunct-directeur naar directeur van een basisschool. Hiervoor heb ik ook mijn diploma’s gehaald en ben daarna altijd door blijven leren om mijn functie zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Een functie die ik vele jaren met veel plezier heb gedaan, want ook leerkrachten en ouders willen zich graag gezien, gehoord en gewaardeerd weten. En door de groei van de leerkrachten in hun eigen zelfvertrouwen en kennis, zagen we de kinderen ook meegroeien! Toch miste ik als directeur het plezier dat je hebt als je een leerling ziet groeien door jouw begeleiding. Daarom heb ik sinds afgelopen schooljaar de knoop doorgehakt. Ik richt me weer op het begeleiden van leerlingen en werk nu twee dagen bij bureau JAde en twee dagen als intern begeleider op een basisschool. En al mijn ervaring op het gebied van management komen vast nog wel van pas.