Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Teamfoto.jpg

Team


anja.jpg

Drs. Anja Bruinshorst

Anja is vanaf 1994 tot 2007 werkzaam geweest in het onderwijs. Zij heeft gewerkt als leerkracht en intern begeleider op reguliere basisscholen. Na de afronding van haar studie Onderwijskunde is ze in 2007 als onderwijskundig onderzoeker aan de Hogeschool van Utrecht verbonden geweest. Vanaf eind 2008 heeft zij als financieel medewerker gewerkt in het familiebedrijf De Driehoek BV.

Jantien.jpg

Jantien Steensma

Jantien is vanaf 1981 tot en met augustus 2005 werkzaam geweest in het onderwijs. Zij heeft vele jaren als leerkracht en bouwcoördinator gewerkt in het Speciaal Basisonderwijs op een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en als leerkracht en intern begeleider op een reguliere basisschool. Van augustus 2005 tot maart 2011 was zij ambulant begeleider bij stichting Gewoon Anders.

karin-cornelisse.jpg

Karin Cornelisse

Leerkracht/leerlingbegleider, pedagoog

Mijn naam is Karin Cornelisse en ik ben leerkracht van SBO school De Bombardon. Eén dag in de week werk ik voor JAde. Naast een studie Orthopedagogiek ben ik sinds 2017 ook in het bezit van de Master Educational Needs, gericht op gedrag. Ik werk al 35 jaar met veel plezier in het onderwijs van groep 1 tot en met groep 6.

marieke.jpg

Drs. Marieke Tijhaar

GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist, onderwijskundige, coach, trainer, supervisor

'Je moet soms lang op de drempel van de vragen staan eer je je voet durft te zetten op de trede van de antwoorden.' Rilke

Na mijn studie Onderwijskunde (1994) aan de Rijksuniversiteit in Groningen ben ik in het begeleidingsvak terecht gekomen. Bij de schoolbegeleidingsdienst heb ik vele scholen en nog meer leerkrachten begeleid bij o.a. het invoeren van nieuwe lesmethoden en –methodieken, het beter omgaan met verschillen in de klas en met het omgaan met leerlingen met leer- en gedragproblemen. Het ondersteunen van professionals bij de uitvoering van hun werk is mijn grote drijfveer geworden. Na enkele omzwervingen in het onderwijskundige vak, ben ik me gaan specialiseren in het professioneel begeleiden van studenten en professionals. Hiertoe heb ik in 2007 een coachopleiding gevolgd bij de school voor coaching en heb ik recent de supervisieopleiding bij Hanzeconnect in Groningen afgerond.
Momenteel ben ik werkzaam als docent Onderwijskunde en trainer bij Stoas Hogeschool, waarbij ik studenten opleid en uitdaag om goed in het beroep te groeien en waarbij ik docenten train en coach om nog beter in hun vak te leren staan. Daarnaast doe ik freelance coach en supervisie werkzaamheden zowel in het HBO als particulier.
Naast geregistreerd coach en supervisor ben ik tevens GZ-psycholoog. In die hoedanigheid ben ik bevoegd tot het diagnosticeren en behandelen.
BIG registratienummer: 69050068925
AGB code: 94011260

karin-cornelisse.jpg

Henny Rijs

Leerkracht/leerlingbegeleider

Sinds 1979 ben ik werkzaam in het onderwijs. De eerste dertien jaar heb ik gewerkt als groepsleerkracht In Lelystad. Daarna ben ik leerlingen met een zogenaamd rugzakje gaan begeleiden en behaalde ik mijn diploma voor remedial teaching. In 2001 ben ik als remedial teacher en taal-/leescoördinator op een school in Almere gaan werken.
Ik heb mij gespecialiseerd in lees- en spellingsproblemen. Aanleiding hiervoor was dat mijn dochter dyslexie bleek te hebben. Lees- en spellingproblemen belemmeren kinderen in het ontwikkelen van hun capaciteiten en kunnen het gevoel van eigenwaarde zwaar ondermijnen. Dit leidt tot frustraties en motivatieproblemen, terwijl deze kinderen juist gebaat zijn bij extra oefening om een bepaald minimaal niveau te kunnen behalen.
Bij Bureau JAde kan ik niet alleen mijn ervaring als remedial teacher en mijn kennis op het gebied van lees- en spellingsproblemen volledig inzetten, maar bovenal help ik de kinderen bij het hervinden van hun leerplezier en het inlopen van hun achterstand.
Hoe het mijn dochter is vergaan? Zij is inmiddels ook juf!

karin-cornelisse.jpg

Drs. Abbygail Lapar

Orthopedagoog NVO/leerlingbegeleider

Mijn interesse in de ontwikkeling van mensen, in het bijzonder in de ontwikkeling van kinderen is gaan groeien op 7-jarige leeftijd. Op het oog erg jong, maar niet geheel onlogisch. De komst van mijn broertje met een beperking in het autistisch spectrum en alle daaraan gerelateerde specialistische hulpverlening, hebben mij gemotiveerd om ooit in mijn leven aan de andere kant van de tafel te willen zitten. Deze intrinsieke motivatie om andere gezinnen te helpen zoals mijn gezin ooit geholpen is, werd een droom die ik wilde waarmaken. In september 2011 ben ik aan de Vrije Universiteit van Amsterdam de opleiding pedagogische wetenschappen gestart. In juli 2015 mocht ik mijn diploma als orthopedagoog in ontvangst nemen. Kort hierna kon ik bij Bureau JAde aan de slag. Momenteel verzorg ik (individuele) leerlingbegeleiding op verschillende basisscholen in Almere. De begeleiding kan zich onder andere richten op schoolvaardigheden maar ook op sociaal emotioneel gebied of op gedrag. Zowel mijn opleiding, mijn stage in het speciaal voortgezet onderwijs (cluster 4), als mijn huidige functie bij Bureau JAde, doorloop ik met ontzettend veel plezier. Werken met kinderen is werken met je hart en daar kan geen andere functie tegenop!

karin-cornelisse.jpg

Melody Pippel-Meeuwise

Leerkracht/leerlingbegeleider, speltherapeut

Tijdens en na mijn afstuderen aan de Pabo ben ik werkzaam geweest in de zorg, waaronder met kinderen met een beperking in het autisme spectrum. Na enkele jaren heb ik toch de overstap naar het onderwijs gemaakt en van de kleuters tot en met groep 8 les gegeven.
Naast mijn werk als leerkracht heb ik een studie tot kinder- en jeugdtherapeut gevolgd. Tijdens deze studie leerde ik om vanuit verschillende invalshoeken naar een kind en zijn probleem te kijken en deed daarbij een specialisatie speltherapie. Samen met het kind kijk ik welke krachten en kwaliteiten het al beheerst die kunnen helpen om het probleem de baas te worden.
Bij Jade kan ik beide passies inzetten, door zowel onderwijs als therapie te geven en zo de diepte in te gaan met een kind.

karin-cornelisse.jpg

Silvia van Diggelen

Administratief medewerkster

Ik ben Silvia van Diggelen en administratief medewerkster bij bureau JAde.
Na jaren bij de tussen schoolse opvang gewerkt te hebben en mijn kinderen van school waren, was het tijd voor iets anders.
Ik ben nu een aantal jaar werkzaam bij bureau JAde en het is erg leuk werk om te doen.