Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

16.jpg

Kindgerichte begeleiding

Sommige kinderen/jongeren hebben extra ondersteuning nodig om optimaal aan het dagelijkse onderwijsproces te kunnen deelnemen. Er zijn verschillende begeleidingstrajecten mogelijk, onder andere:

Zorgarrangementen (extra ondersteuningsbehoefte)

Sommige leerlingen hebben gedurende hun schoolloopbaan specifieke onderwijsbehoeften om binnen het reguliere onderwijs te kunnen functioneren. Extra ondersteuning binnen de school kan dan gerealiseerd worden. De leerlingbegeleiders van JAde kunnen ingezet worden om de begeleiding in de school uit te voeren. Alle leerlingbegeleiders hebben ruime ervaring in het werken met kinderen met verschillende stoornissen/handicaps en leerproblemen of –stoornissen. De inhoud van de begeleiding wordt afgestemd met de ouders, school en eventueel andere partijen die bij de leerling betrokken zijn.

Didactische begeleiding

Remedial teaching houdt in het geven van professionele didactische hulp wanneer het leerproces van een kind op school niet volgens de verwachting verloopt. Tevens is het van belang, dat er achterhaald wordt wat de oorzaak is van het leerprobleem en wordt er aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen. De hulp is meestal gericht op de volgende vakgebieden: rekenen, technisch en of begrijpend lezen, spelling, en de fijne motoriek. JAde brengt, in samenspraak met ouders en school, zo goed mogelijk de sterke en minder sterke kanten van het kind in kaart om de begeleiding naar behoefte en op maat te kunnen aanbieden. Remedial teaching sluit aan bij het handelingsrepertoire van de groepsleerkracht.

31.jpg

Training werkgeheugen (Jungle Memory)

Kenmerken problemen werkgeheugen

  • Kan instructies moeilijk opvolgen
  • Is er met z’n/haar gedachten niet bij
  • Het gaat het ene oor in en het andere oor uit
  • Zit veel te dromen
  • Let vaak niet op
  • Is snel afgeleid
  • Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar
  • Haakt vaak af tijdens een taak
  • Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook al weer doen?’

Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in vele gevallen gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn, werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden (on-line) en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces. Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen. Jungle Memory Werkgeheugentrainingsprogramma is een computerprogramma waarbij kinderen 8 weken lang, 4 dagen in de week, ongeveer 10 – 20 minuten per dag zelfstandig hun werkgeheugen kunnen trainen. Zij worden daarbij aan de zijlijn bijgestaan door een persoonlijke coach, die via internet de verrichtingen van het kind kan volgen en dit met kind en ouder bespreekt.

Voor de training wordt gebruik gemaakt van een computerprogramma. Dit computerprogramma wordt door JAde besteld on-line programma en bedraagt 50 dollar. Deze kosten zijn opgenomen in het tarief voor het gehele programma. Naast het trainen met de begeleider wordt er ook van ouders verwacht dat er 3 keer in de week met hun kind geoefend wordt. De oefentijd bouwt zich op; in het begin kort tot later gemiddeld een half uur. Dit kan per kind afwijken en heeft te maken met het hoofdreken onderdeel. De training heeft een tijdsduur van 9 weken; dit is inclusief evaluatie.

Jungle-Memory.jpg
lerendbrein.jpg