Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

13.jpg

Bijles


JAde biedt de mogelijkheid tot het volgen van bijles voor uw kind op het gebied van rekenen, (werkwoord)spelling en begrijpend lezen in kleine groepjes. De bijles sluit aan bij de gehanteerde didactiek en leerstrategieën van het onderwijs. De bijles wordt gegeven door zeer ervaren leerkrachten.

Werkwijze

De bijles start zo mogelijk direct na schooltijd. De begeleiding duurt 1 uur, waarvan 50 minuten ingezet worden voor de daadwerkelijke begeleiding en 10 minuten voor de voorbereiding, nakijken van het werk, scoren van de toetsen etc.. Er wordt gewerkt in kleine groepjes van minimaal 5 en maximaal 8 kinderen. De groepjes zijn samengesteld per bouw (onder-, midden- of bovenbouw) of per leeftijdscategorie en op het gewenste te ondersteunen vakgebied. Per groepje wordt er één vakgebied behandeld. Voorafgaand aan de bijles informeren wij naar het niveau van uw kind. Het is prettig als wij inzage krijgen in de meeste recente CITO gegevens, U kunt dit bij de school navragen. Op deze manier krijgen we inzicht in de beginsituatie van uw kind, met andere woorden: het niveau van uw kind wordt bepaald. Na 11 weken wordt er een evaluatiegesprek met u gepland om het, door uw kind, gevolgde traject te bespreken. Tevens zal bekeken worden of een vervolg wenselijk is. Echter in geval van een meer hardnekkig leerprobleem is bijles van 3 maanden veelal onvoldoende en dient u rekening te houden met een langere termijn van ondersteuning. Dit wordt tijdens de evaluatie met u besproken. In een schooljaar kunnen er, bij voldoende aanmeldingen, drie trajecten van 12 weken ingepland worden.

Naast het evaluatiegesprek ontvangt u van ons eveneens een schriftelijke evaluatie. Als uw kind teveel lessen heeft gemist, zal zowel de mondelinge als schriftelijke evaluatie niet plaats vinden.

4.jpg
5.jpg

Tarief

Wij hanteren voor de bijlessen de volgende tarieven:

  • 12,00 euro per leerling per les geldig voor de verschillende locaties.
  • 15,00 euro per leerling per les als uw kind bijles spelling volgt op locatie Montessorischool Stad. De bijlesgroepjes voor spelling halen nooit het minimaal aantal van 5 leerlingen. Is dit wel het geval dan berekenen wij het standaardtarief van 12,00 euro.

Tevens berekenen wij een eenmalige bijdrage van 10,00 euro per bijlestraject voor de materiaalkosten.

Betaling

U heeft de mogelijkheid om zelf een keuze te maken in de wijze van betaling. U kunt dit op het aanmeldingsformulier vermelden. U ontvangt van ons een factuur.

Locaties

Voor de bijles maakt JAde gebruik van verschillende locaties. Op het aanmeldingsformulier kunt u de gewenste locatie aankruisen.

Aanmelding

U kunt uw kind op de volgende wijze aanmelden: