JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) regelt, ter bescherming van uw privacy, wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. In de WBP staat wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie, het recht op inzage in uw gegevens en het recht op verzet tegen gebruik van uw gegevens.

Informatieplicht persoonsgegevens

Een organisatie die uw persoonsgegevens wil vastleggen, gebruiken of doorsturen, is verplicht u hierover te informeren. Dit heet de informatieplicht.

Recht op inzage en correctie persoonsgegevens

Wilt u weten welke gegevens een organisatie van u heeft, dan kunt u schriftelijk een verzoek tot inzage doen. De organisatie is verplicht om binnen 4 weken schriftelijk antwoord te geven.

Recht op motivatie

Als er sprake is van het weigeren van klanten moet een organisatie het kunnen aangeven waarom u als klant geweigerd wordt.

Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

U heeft recht op verzet als het verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt voor marketingdoeleinden, zoals reclame op naam. U kunt de organisatie in dat geval verzoeken om uw gegevens niet meer te gebruiken. Ook heeft u het recht van verzet in verband met uw bijzondere persoonlijke omstandigheden.