JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

De medewerkers van JAde zijn goed opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold.
Zij werken volgens vaste protocollen en regels.
Zij verlenen aan vele kinderen en jongeren zorg. Veelal is dit tot ieders tevredenheid. Indien dit niet het geval is dan vinden wij het belangrijk dat u dit kenbaar maakt.
Wij adviseren u eerst om dit in een gesprek met de uitvoerend orthopedagoog te doen. Het is belangrijk te weten dat uw klacht vooral dient te gaan over het beroepsmatig handelen van de orthopedagoog.
De klacht wordt gezien als een signaal om zaken te veranderen en of te verbeteren.
Mocht het gesprek niet tot een goede oplossing leiden en u komt niet tot een mondelinge overeenstemming, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevenden van de orthopedagoog.
U kunt het daarvoor bestemde formulier invullen.
Een van de leidinggevenden neemt direct contact met u op en maakt een afspraak voor een gesprek. In het gesprek kunt u uw klacht met een heldere onderbouwing van uw standpunt verwoorden.
Gezamenlijk zal naar een oplossing gezocht worden.

Mocht het gesprek met een van de leidinggevenden van JAde niet tot een geschikte oplossing leiden, dan maken wij u erop attent dat onze orthopedagogen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO).
Het NVO hanteert een eigen klachtenprocedure.

NVO logo