JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

Het coachingstraject is gericht op het ondersteunen van (startende)docenten/leerkrachten in hun professionele ontwikkeling.
Uitgangspunt is, dat alle docenten/leerkrachten in staat zijn om leerlingen met complexe problematiek te begeleiden in het regulier onderwijs. Dit is geen gemakkelijke opgave. Persoonlijke opvattingen en motieven van docenten/leerkrachten spelen hierin een belangrijke rol. Onze deskundige helpt hier vat op te krijgen, zodat verdere professionele ontwikkeling  gestimuleerd kan worden.
Het ondersteunen bij leervragen op het persoonlijke en professionele vlak ten aanzien van het omgaan met  leerlingen met complexe problematiek in de klas, zien wij als een bijdrage en uitdaging in het kader van Passend Onderwijs.
Het ondersteunen van de docenten/leerkrachten is de sleutel voor succes; zij hebben immers de opdracht Passend Onderwijs vorm te geven. Het coachingstraject wordt in samenspraak op een passende manier vormgegeven.