JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

SoVa staat voor Sociale Vaardigheid. Een sociale vaardigheidstraining is een weerbaarheidstraining waarin kinderen/jongeren op een speelse wijze sociale vaardigheden worden aangeleerd. Sociale vaardigheden hebben kinderen/jongeren nodig om contacten met hun leeftijdsgenoten aan te gaan en te behouden. De ontwikkeling van deze vaardigheden verloopt veelal zonder problemen, maar bij sommige kinderen niet, waardoor ze zich in sociale situaties moeilijk kunnen handhaven. De SoVa training richt zich op het normale sociale verkeer. Voor het kind of de jongere is het belangrijk, dat er een concrete transfer plaats vindt van het geleerde tijdens de training naar de eigen leefsituatie. Soms is het gewenst om in het alledaagse leven te oefenen. De vaardigheden waar de training zich op kan richten, zijn o.a.

 • het leggen van een contact met een onbekende, een praatje maken
 • gericht zijn op de ander
 • luisteren naar de ander
 • het stellen van een vraag
 • hoe zorg je voor meer eigen inbreng in een groep
 • het geven van je eigen mening
 • duidelijk laten weten wat je wel of niet wilt
 • eren herkennen van emoties
 • omgaan met gevoelens
 • samenwerken, samenspelen
 • omgaan met ruzies /conflicten

De training kan individueel of in kleine groepjes plaats vinden.
Om een zo compleet mogelijk beeld van het kind of de jongere te krijgen zal er een afstemmingsgesprek met ouders en school plaats vinden. Indien noodzakelijk observeert de medewerker van JAde het kind of de jongere in de klassensituatie. Naar aanleiding van de verzamelde gegevens maakt de medewerker van JAde een inschatting van het aantal bijeenkomsten. De medewerker van JAde stelt een handelingsplan op waarin de doelen waaraan gewerkt worden zijn beschreven. Het handelingsplan wordt aan het eind van de training met ouders en school geëvalueerd.