JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om optimaal aan het dagelijkse onderwijsproces te kunnen deelnemen.

Er zijn verschillende begeleidingstrajecten en of trainingen mogelijk.

- LGF
- kindercoaching
- preventieve ambulante begeleiding
- pre-teaching
- remedial-teaching
- sociale vaardigheden
- langdurig zieke kinderen

Bij de diverse menu-items vindt u de specifieke inhoud van de begeleiding beschreven. De begeleiding vindt, als ouders en school toestemming hebben verleend, in school plaats.