JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

JAde kan uw kind voorbereiden op de CITO entree- of eindtoets.
Uit ervaring weten wij, dat kinderen zich onzeker voelen over wat hen te wachten staat. De eindtoets vormt een belangrijk onderdeel voor het maken van de juiste keuze met betrekking tot het Voortgezet Onderwijs en kan zorgen voor extra druk bij uw kind. Het oefenen voor deze toetsen is gericht op het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het krijgen van inzicht in hoe de toetsen zijn opgebouwd en op wat voor manier de vragen zijn geformuleerd.
Het is niet de bedoeling, dat het oefenen gebruikt wordt voor het inlopen van leerachterstanden.
Voor kinderen met dyslexie bestaat de mogelijkheid te oefenen door middel van het auditief aanbieden van de oefenstof.