JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

Jade maakt in deze training gebruik van het programma ‘ Kom maar op, ik ben top!’ .
De training is geschikt voor kinderen van 9 tot 12 jaar en is gebaseerd op het PrOP-model.
Het model gaat uit van een eenvoudige probleemsamenhang op basis van het PrOP schema: Problemen, Omgeving en Persoonlijke stijl.
De eerste fase is gericht op inzicht in de problemen, omstandigheden en omgeving van het kind en zijn persoonlijke stijl. Vervolgens ligt de nadruk op het veranderen van de persoonlijke aanpak van het kind. De laatste fase staat in het teken van terugvalpreventie.

De training wordt gegeven in kleine groepjes van maximaal 8 kinderen. De training bestaat uit tien sessies voor de kinderen en één sessie voor de ouders. Elke sessie heeft een tijdsduur van anderhalf uur. De sessies worden eerst wekelijks gepland, maar naar het einde toe zit er meer tijd tussen de sessies. Dit heeft tot doel de oefentijd te vergroten. Alle sessies kennen een vaste structuur.

Uw kind wordt op een positieve manier weerbaar gemaakt in een voortdurend veranderende wereld. Assertief leren reageren in verschillende contexten (op school, op straat, via sociale media) vraagt om een stevige houding die gevarieerd kan worden toegepast.
Behalve aandacht voor het aanleren van basisvaardigheden is er speciale aandacht voor leren van elkaar, de verhouding tussen denken, voelen en gedrag, probleemoplossingsvaardigheden en omgaan met pesterijen en kritiek.