JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

Op verschillende momenten in de onderwijsloopbaan komen keuzemomenten voor; van basisonderwijs→voortgezet onderwijs, van voortgezet onderwijs→vervolgstudie, van vervolgstudie→beroep. Een enkeling weet van jongsaf aan welke richting hij of zij op wil; een grote groep heeft echter geen idee welke opleiding of welk beroep bij hem/haar past. Bij het komen tot een weloverwogen keuze kan een studie- of beroepskeuze onderzoek uitkomst bieden. Tevens kan de test gebruikt worden als de huidige onderwijsplek niet of onvoldoende bij de jongere aansluit.
De test vormt het uitgangspunt voor een gesprek met de jongere en haar/zijn ouders.