JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

JAde biedt de mogelijkheid tot kinder- en jeugdtherapie, wat hulp kan bieden aan kinderen met sociaal- emotionele problemen, te denken aan:

 • Slaap problemen
 • Leren omgaan met (heftige) emoties
 • Leren omgaan met angst klachten
 • Leren omgaan met faalangst
 • Leren omgaan met pestgedrag
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • De communicatie tussen ouders en kind helpen verbeteren
 • Leren omgaan met verdriet en depressie
 • Leren omgaan met de puberteit: ontwikkeling en communicatie
 • Leren omgaan met hoog gevoeligheid, hyper activiteit, etc.

Organisatie
De kindertherapie is zowel individueel als in een klein groepje, met maximaal 5 kinderen, aan te vragen. De kinderen kunnen zowel door school, als door ouders aangemeld worden. Wanneer school/ouders contact met ons opnemen, ontvangen ze een intakeformulier en de algemene voorwaarden waarin alle informatie omtrent het therapietraject staan beschreven.

De therapie heeft een tijdsduur van 12 weken. De indeling van deze weken is als volgt:

 • Intake gesprek: Met voorafgaand een intakeformulier.
 • 5 sessies: In deze sessies zullen de therapeut en het kind elkaar leren kennen en samen zowel het probleem als de krachten/kwaliteiten van het kind onderzoeken en in kaart brengen.
 • Tussentijdse evaluatie:
 • 5 sessies: In de vervolgsessies zal de hulpvraag verder uitgediept en behandeld worden.
 • Eindevaluatie

De therapie wordt na schooltijd gegeven.

Technieken
In de sessies worden de volgende technieken ingezet:

 • Metaforen en beelden.
 • Wondervragen en scaling.
 • Programma Kids’ Skills.
 • Lichaamsgericht werken: in je kracht staan door verbinding van lichaam en geest.
 • Werken met spel: spelenderwijs veranderen van gedrag.
 • Creatieve middelen binnen de therapie.
 • Theatersport: afstemmen en improviseren.
 • Werken met het systeem (omgeving) van het kind.
 • Rationeel Emotieve Therapie (RET).
 • Werken met interne delen en externaliseren van het probleem.
 • Visualisaties en symboliek.
 • Cognitieve gedragstherapie.

Door middel van spel- en creatieve activiteiten gaat zowel het jonge als het oudere kind op zoek naar de eigen krachten en kwaliteiten. Door deze te onderzoeken en te versterken kunnen zij die vervolgens leren inzetten om hun problemen de baas te worden.