JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

Voor persoonlijke begeleiding van uw kind ten behoeve van het ondersteunen in de dagelijkse gang van zaken kunt u bij JAde terecht. Onze deskundigen zijn ervaren in het omgaan met kinderen/jongeren met verschillende problematiek en zullen, in overleg met u, uw kind op een adequate en passende manier ondersteunen.

De begeleiding omvat activiteiten aan kinderen en jongeren die in de dagelijkse situatie problemen ervaren door:

  • een chronische ziekte
  • een lichamelijke beperking
  • een zintuiglijke beperking
  • een verstandelijke beperking
  • psychiatrische of psychische problemen
  • psychogeriatrische problemen

De activiteiten zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid.