JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

Kindercoaching is een vorm van begeleiding aan kinderen, die op één of andere manier problemen ondervinden. Het kunnen problemen zijn die invloed hebben op het schoolse leren, zoals onzekerheid, negatief zelfbeeld en faalangst, maar het kunnen eveneens problemen betreffen die kinderen ervaren in de omgang met andere kinderen of volwassenen.
Een kindercoach gaat er vanuit, dat kinderen zelf een antwoord op hun 'probleem' kunnen vinden. Het antwoord is namelijk in hen zelf aanwezig. Het kind heeft echter wel iemand nodig die hem of haar helpt met het vinden van deze antwoorden. Hierbij gaat een kindercoach uit van de eigen kwaliteiten, mogelijkheden en talenten van het kind.
Een kindercoach helpt d.m.v. diverse werkvormen een kind zijn/haar talenten te ontdekken en deze bewust te leren omzetten in daden en/of strategieën.
Bovendien kan een kindercoach het kind helpen om te gaan met tegenslagen en problemen.
Een kindercoach adviseert en begeleidt daarbij ook de opvoeders en weet naar de juiste persoon/instantie door te verwijzen wanneer de hulpvraag buiten haar expertise valt.

Marike Tijhaar, onze kindercoach, richt zich op kinderen van 6 tot ca. 14 jaar.
Ze gaat altijd uit van de mogelijkheden en niet van de problemen die het kind of de omgeving van het kind ervaart. Stempels en diagnoses zijn niet het uitgangspunt, enkel een richtingaanwijzer. Ze start vanuit de situatie die op dat moment voor het kind actueel is. Haar aanpak is vooral oplossing- en toekomstgericht.