JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

Sommige kinderen/jongeren hebben extra ondersteuning nodig om optimaal aan het dagelijkse onderwijsproces te kunnen deelnemen.

Er zijn verschillende begeleidingstrajecten mogelijk.

- LGF/zorgarrangementen
- kindercoaching
- didactische begeleiding
- sociale vaardigheden
- PGB
- langdurig zieke kinderen

Bij de diverse menu-items vindt u de specifieke inhoud van de begeleiding beschreven.

1

17