JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

Na een eerste telefonisch of schriftelijk contact zullen wij een afspraak maken voor een intakegesprek. Wij gebruiken tijdens het intakegesprek een door ons opgestelde vragenlijst. De vragenlijst zorgt ervoor dat wij een zo compleet mogelijk beeld van de ontwikkeling van uw kind krijgen waardoor de hulpvraag helder wordt en wij u een zo goed mogelijk advies kunnen geven met betrekking tot onderzoeks- en of begeleidingstraject.
Indien uw kind reeds eerder onderzocht, behandeld en of begeleid is geweest bij een andere praktijk of instantie dan vragen wij u mogelijke verslagen mee te nemen naar het gesprek. Dit geldt tevens voor de LVS (Leerling Volg Systeem) gegevens van de school. U kunt de school vragen naar een uitdraai van de CITO toets resultaten.
Na afloop van het gesprek zullen wij met u het vervolgtraject afstemmen en de mogelijke opties met u bespreken.
Voor het intakegesprek zelf rekenen wij geen kosten. Mocht u echter besluiten om de begeleiding van uw kind door een van de begeleiders/deskundigen van JAde te laten plaats vinden dan brengen wij wel de voorbereiding van de start van het traject in rekening (dossiervorming, verslaglegging, gesprek/observatie school, overleg begeleiders/deskundigen).
Voor individuele trajecten zullen wij een offerte opstellen. Bij akkoord ontvangen wij een ondertekend exemplaar retour.

29