JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

Het dyslexie-onderzoek bestaat uit:

 • Het afnemen van een anamnese bij zowel ouders als school.
 • Een onderzoek waarbij het niveau wordt bepaald ten aanzien van het lezen en spellen en tevens wordt bekeken welke strategieën uw kind hanteert.
 • Een onderzoek naar vaardigheden waarop kinderen met dyslexie uitvallen.
  • het trage moeizame leerproces doet zich alleen voor bij lezen en spellen
  • de leesproblemen doen zich voor bij het lezen van woorden en lettercombinaties
  • de verwerking van spraakklanken is verstoord/vertraagd
  • het snel achter elkaar benoemen van letters en cijfers is verstoord/vertraagd
  • visueel-orthografische woordherkenning is onnauwkeurig/vertraagd
  • het koppelen van visueel-auditieve letter-/woordverwerking is verstoord/vertraagd
  • er kunnen problemen zijn met het verbale werkgeheugen.
 • De algemene intelligentie wordt bepaald en er wordt onderzocht of er aanverwante problemen zijn, die vaak samengaan met dyslexie.
  Dit zijn bijvoorbeeld auditieve en visuele waarnemingsproblemen, ADHD en rekenproblemen.
 • Indien nodig zal er aanvullend onderzoek verricht worden naar de werkhouding, motivatie en persoonlijkheid.

JAde heeft een samenwerkingsverband met ‘Dislekzie praktijk voor leerproblemen’ (www.dislekzie.com) te Emmeloord als het gaat om kinderen waarbij sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onze eigen orthopedagogen en zal in Almere plaats vinden. Dit geldt tevens voor de aanvullende behandeling. U hoeft dus niet met uw kind te reizen.
‘Dislekzie praktijk voor leerproblemen’ heeft een keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

logo praktijk voor leerproblemenkeurmerk kd

 

DST

De Dyslexie Screening Test (DST-NL) is een test die een beeld geeft van het risico op dyslexie bij kinderen en jongeren uit het basis- en voortgezet onderwijs. De DST b

estaat  uit  11  subtests.  Een  drietal  van  deze subtests geeft een specifieke indicatie en kan worden aangeduid als classificerende diagnostische  subtests. De andere subtests zijn opgenomen vanwege mogelijk bestaande samenhang met dyslexie.  De DST-NL kan worden afgenomen bij kinderen en jongeren van 6,5 tot 16,5  jaar.  Een voorwaarde voor de jongste kinderen is, dat zij minimaal een half jaar onderwijs hebben in groep 3. De afnameduur van de test bedraagt ongeveer 45 minuten. Er wordt met deze test geen diagnose dyslexie vastgesteld. 
Hiervoor is een uitgebreid diagnostisch onderzoek zoals hierboven omschreven noodzakelijk.