JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

De definitie van dyslexie is: 'een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau'. Voor de onderkennende diagnose 'dyslexie' moet aangetoond worden dat er een significante (betekenisvolle) achterstand is in de lees- en/of spellingvaardigheid in vergelijking met leeftijdgenoten in een vergelijkbare schoolsituatie. Er moet daarnaast zichtbaar gemaakt worden, dat met kwalitatief goede remediëring (een half jaar lang tenminste driemaal per week 20 minuten extra instructie voor het technisch leren lezen) die achterstand niet ingelopen wordt. Een diagnostisch onderzoek is dan wellicht raadzaam.

28