JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

In overleg met u zal van tevoren besproken worden op welke dag(en) de deskundige voor uw kind kan worden ingezet. Sommige van onze deskundigen zijn op vaste dagen voor JAde inzetbaar en kunnen hier niet van afwijken.

marike tijhaar-gz-psycholoog coach trainer  

Drs. Marike Tijhaar - GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist, onderwijskundige, coach, trainer, supervisor

'Je moet soms lang op de drempel van de vragen staan eer je je voet durft te zetten op de trede van de antwoorden.' Rilke

Na mijn studie Onderwijskunde (1994) aan de Rijksuniversiteit in Groningen ben ik in het begeleidingsvak terecht gekomen. Bij de schoolbegeleidingsdienst heb ik vele scholen en nog meer leerkrachten begeleid bij o.a. het invoeren van nieuwe lesmethoden en –methodieken, het beter omgaan met verschillen in de klas en met het omgaan met leerlingen met leer- en gedragproblemen. Het ondersteunen van professionals bij de uitvoering van hun werk is mijn grote drijfveer geworden. Na enkele omzwervingen in het onderwijskundige vak, ben ik me gaan specialiseren in het professioneel begeleiden van studenten en professionals. Hiertoe heb ik in 2007 een coachopleiding gevolgd bij de school voor coaching en heb ik recent de supervisieopleiding bij Hanzeconnect in Groningen afgerond.
Momenteel ben ik werkzaam als docent Onderwijskunde en trainer bij Stoas Hogeschool, waarbij ik studenten opleid en uitdaag om goed in het beroep te groeien en waarbij ik docenten train en coach om nog beter in hun vak te leren staan. Daarnaast doe ik freelance coach en supervisie werkzaamheden zowel in het HBO als particulier.
Naast geregistreerd coach en supervisor ben ik tevens GZ-psycholoog. In die hoedanigheid ben ik bevoegd tot het diagnosticeren en behandelen.
BIG registratienummer: 69050068925
AGB code: 94011260

 Jolanda Blomsma  

Drs. Jolanda Blomsma, orthopedagoog NVO, logopedist

Elk kind is uniek! Ik vind het daarom ook belangrijk om bij ieder kind, met de juiste middelen, het optimale eruit te halen. Dit betekent dat de omgeving aangepast kan worden aan het kind zodat hij/zij zich verder kan ontwikkelen en ontplooien.

Na mijn studie logopedie en communicatie ben ik gestart met de studie orthopedagogiek. Gedurende mijn fulltime baan als logopedist zat ik drie avonden per week weer in de collegebanken. Ik wilde naast mijn kennis van taal- en spraakstoornissen ook meer weten over de ontwikkeling van het kind.
Werkervaring als orthopedagoog heb ik vervolgens opgedaan in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Ik merk nu dat ik het fijn vind om mijn kennis als logopedist en orthopedagoog toe te passen tijdens mijn werkzaamheden bij JAde. Daarnaast vind ik het belangrijk om een klik te maken met het kind. Om vervolgens de sterke kanten van het kind in te zetten zodat de minder sterke kanten verder ontwikkeld worden.

Henny Rijs  

Henny Rijs – leerkracht/leerlingbegeleider

Sinds 1979 ben ik werkzaam in het onderwijs. De eerste dertien jaar heb ik gewerkt als groepsleerkracht In Lelystad. Daarna ben ik leerlingen met een zogenaamd rugzakje gaan begeleiden en behaalde ik mijn diploma voor remedial teaching. In 2001 ben ik als remedial teacher en taal-/leescoördinator op een school in Almere gaan werken. 
Ik heb mij gespecialiseerd in lees- en spellingsproblemen. Aanleiding hiervoor was dat mijn dochter dyslexie bleek te hebben. Lees- en spellingproblemen belemmeren kinderen in het ontwikkelen van hun capaciteiten en kunnen het gevoel van eigenwaarde zwaar ondermijnen. Dit leidt tot frustraties en motivatieproblemen, terwijl deze kinderen juist gebaat zijn bij extra oefening om een bepaald minimaal niveau te kunnen behalen. 
Bij Bureau JAde kan ik niet alleen mijn ervaring als remedial teacher en mijn kennis op het gebied van lees-  en spellingsproblemen volledig inzetten, maar bovenal help ik de kinderen bij het hervinden van hun leerplezier en het  inlopen van hun achterstand.
Hoe het mijn dochter is vergaan? Zij is inmiddels ook juf!

Abbygail  

Drs. Abbygail Lapar: orthopedagoog NVO/leerlingbegeleider

Mijn interesse in de ontwikkeling van mensen, in het bijzonder in de ontwikkeling van kinderen is gaan groeien op 7-jarige leeftijd. Op het oog erg jong, maar niet geheel onlogisch. De komst van mijn broertje met een beperking in het autistisch spectrum en alle daaraan gerelateerde specialistische hulpverlening, hebben mij gemotiveerd om ooit in mijn leven aan de andere kant van de tafel te willen zitten. Deze intrinsieke motivatie om andere gezinnen te helpen zoals mijn gezin ooit geholpen is, werd een droom die ik wilde waarmaken.
In september 2011 ben ik aan de Vrije Universiteit van Amsterdam de opleiding pedagogische wetenschappen gestart. In juli 2015 mocht ik mijn diploma als orthopedagoog in ontvangst nemen. Kort hierna kon ik bij Bureau JAde aan de slag. Momenteel verzorg ik (individuele) leerlingbegeleiding op verschillende basisscholen in Almere. De begeleiding kan zich onder andere richten op schoolvaardigheden maar ook op sociaal emotioneel gebied of op gedrag. Zowel mijn opleiding, mijn stage in het speciaal voortgezet onderwijs (cluster 4), als mijn huidige functie bij Bureau JAde, doorloop ik met ontzettend veel plezier. Werken met kinderen is werken met je hart en daar kan geen andere functie tegenop!

Melody Pippel Meeuwise  

Melody Pippel-Meeuwise, leerkracht/leerlingbegeleider, speltherapeut

Tijdens en na mijn afstuderen aan de Pabo ben ik werkzaam geweest in de zorg, waaronder met kinderen met een beperking in het autisme spectrum. Na enkele jaren heb ik toch de overstap naar het onderwijs gemaakt en van de kleuters tot en met groep 8 les gegeven.

Naast mijn werk als leerkracht heb ik een studie tot kinder- en jeugdtherapeut gevolgd. Tijdens deze studie leerde ik om vanuit verschillende invalshoeken naar een kind en zijn probleem te kijken en deed daarbij een specialisatie speltherapie. Samen met het kind kijk ik welke krachten en kwaliteiten het al beheerst die kunnen helpen om het probleem de baas te worden.

Bij Jade kan ik beide passies inzetten, door zowel onderwijs als therapie te geven en zo de diepte in te gaan met een kind.

karin-cornelisse

 

Karin Cornelisse - leerkracht/leerlingbegleider, pedagoog

Ik ben 30 jaar leerkracht en heb ervaring van groep 1 t/m groep 6. In 1994 heb ik het diploma 1e graads bevoegheid Orthopedagogiek behaald. Hierna heb ik 5 jaar gewerkt als Intern Begeleider. Omdat ik in hart en nieren leerkracht ben en het liefste mét kinderen werk, sta ik weer parttime voor de klas. Ik geef cursussen mediation aan jonge mediators op de basisschool. En ik ben als vrijwilliger verbonden aan Humanitas, waar ik gezinnen met jonge kinderen ondersteun bij o.a opvoedingsproblemen.

 Silvia van Diggelen  

Silvia van Diggelen -
Administratief medewerkster

Ik ben Silvia van Diggelen en administratief medewerkster bij bureau JAde.
Na jaren bij de tussen schoolse opvang gewerkt te hebben en mijn kinderen van school waren, was het tijd voor iets anders.
Ik ben nu een jaar werkzaam bij bureau Jade en het is erg leuk werk om te doen.