JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

JAde is een advies- en begeleidingsbureau voor kinderen en jongeren en is opgezet door Jantien Steensma en Anja Bruinshorst.
U kunt als ouder of school bij ons terecht met hulpvragen betreffende uw kind of leerling. Dit geldt ook voor kinderen en of jongeren met een zorgarrangement voor extra ondersteuning in het kader van Passend Onderwijs, zoals bijvoorbeeld een 'TOS (taalontwikkelingsstoornis) arrangement'.
De hulpvraag kan betrekking hebben op verschillende gebieden: op leer- en sociaal emotioneel gebied en op het gebied van gedrag en opvoeding.
Bij JAde zijn meerdere disciplines vertegenwoordigd in één bureau.
Wij werken samen met deskundigen met verschillende expertise die begeleiding op maat bieden, bijvoorbeeld orthopedagogen, een GZ-psycholoog en diverse zeer ervaren leerkrachten.
Wij vinden het belangrijk, dat de begeleiding of zorg naar de kinderen en of de jongeren toekomt, waardoor zij in de vertrouwde omgeving van school of de thuissituatie kunnen blijven en er voor hen zo min mogelijk sprake is van reistijd.
Afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag heeft JAde als doelstelling de begeleiding binnen 4 weken op te kunnen starten.
Indien u een hulpvraag heeft op een gebied dat niet in ons dienstverleningspakket is opgenomen, schroom niet contact met ons op te nemen.
In overleg met onze deskundigen zullen wij bekijken of we u en uw kind/leerling alsnog van dienst kunnen zijn.